เกี่ยวกับบริษัท

WELCOME TO PAKARUNG CERAMIC SUPPLY CO., LTD.  เราเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำเข้า และผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิค อาทิ เช่น สี Stain HARRISON ,แผ่น silicon carbide COMPAX , Potassium soap , Frit , Alumina ball , อุปกรณ์ห้อง Lab , ตลอดจนวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค โรงงานและคลังสินค้าของบริษัท ปะการัง เซรามิคฯ ตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร และมีสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าที่ อ.เมืองฯ จ.ลำปาง สามารถติดต่อเราได้ที่ infopakarung@gmail.comโทร. 02-872-8070-2 โทร 054 811099โทรสาร. 02-428-5121

ประวัติ

ประวัติ บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย  จำกัด Pakarung Group ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี คศ. 1995   ในครั้งแรกที่จดทะเบียนในนามว่า บริษัท ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย จำกัด โดยเป็นผู้แทนนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้กับอุตสาหกรรมเซรามิค ซึ่งการเติบโตขององค์กร มีดังนี้ 1998 ได้มีความร่วมมือ กับ Harrison ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตสี สเตน ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เจริญเติบโตทั้งภายใน
ตลอดจนการส่งออกอาทิเช่น เวียตนาม ศรีลังกา ฯลฯ  และเพื่อความสะดวก สบาย สำหรับการบริการตลาดภายในประเทศ ต่างๆ อาทิเช่น การปรับสีที่ให้ตรงกับความต้องการความสามารถ ในการจัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีกำลังการผลิตเบื้องต้น 200 ตัน ต่อ เดือน

นึกถึงเซรามิค นึกถึง ปะการัง